หมวด: Room to Room 2.4GHz. 2watt. 1 สินค้า


Convert the wire signal to wireless 2.4 GHz. signal modules เรียง • Room to Room 2.4GHz. 2 WATT

  • ตัวส่งสัญญาณกล้องแบบไร้สาย
  • ใช้พลังงานต่ำ ขนาดเล็กกระทัดรัด
  • การส่งสัญญาณเสียง / วิดีโอเป็นคลื่นความถี่วิทยุ 
  • เครื่องส่งสัญญาณสามารถตั้งค่าใน 4 ช่องทางที่แตกต่างกันโดยใช้วิธีการสวิทช์ความแรงของสัญญาณ 2.4 GHz 

  นำเข้า 2,500.00 บ.SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates