หมวด: ประกันภัยสินมั่นคง 3 สินค้า


ประกันภัยสินมั่นคง เรียง • ชุดประกัน 100,000 บาท

  • ประกันภัย ของหาย จ่ายจริง
  • คุ้มครองความเสียหายในทรัพย์สิน
  • กรรมธรรม์คุ้มครอง 100,000 บาท
  • สำหรับชุดกล้องวงจรปิดพีเพิล ฟู
  • คุ้มครองในสถานที่ไม่มีผู้อาศัยและผู้ดูแลสูงสุดถึง 30 วัน
  • คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะและไม่ปรากฏร่องรอยจากการโจรกรรม (จร3)

  นำเข้า 2,200.00 บ.

 • ชุดประกัน 200,000 บาท

  • ประกันภัย ของหาย จ่ายจริง
  • คุ้มครองความเสียหายในทรัพย์สิน
  • กรรมธรรม์คุ้มครอง 200,000 บาท
  • สำหรับชุดกล้องวงจรปิดพีเพิล ฟู
  • คุ้มครองในสถานที่ไม่มีผู้อาศัยและผู้ดูแลสูงสุดถึง 30 วัน
  • คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะและไม่ปรากฏร่องรอยจากการโจรกรรม (จร3)

  นำเข้า 4,300.00 บ.

 • ชุดประกัน 300,000 บาท

  • ประกันภัย ของหาย จ่ายจริง
  • คุ้มครองความเสียหายในทรัพย์สิน
  • กรรมธรรม์คุ้มครอง 300,000 บาท
  • สำหรับชุดกล้องวงจรปิดพีเพิล ฟู
  • คุ้มครองในสถานที่ไม่มีผู้อาศัยและผู้ดูแลสูงสุดถึง 30 วัน
  • คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะและไม่ปรากฏร่องรอยจากการโจรกรรม (จร3)

  นำเข้า 6,500.00 บ.SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates