หมวด: Control / Booter /Quad 7 สินค้า


มอเตอร์ควบคุม , ตัวขยายสัญญาณ, ตัวสลับช่องสัญญาณ เรียง • AOSN-201

  • ตัวสลับสัญญาณ 2 Channel
  • Input สูงสุด 2 ช่อง
  • ใช้สำหรับสลับช่องสัญญาณ

  นำเข้า 0.00 บ.

 • AOSN-302

  • ตัวควบคุมมอเตอร์ส่าย
  • ใช้ควบคุม ซ้าย-ขวา ขึ้น-ลง หรือ Auto
  • มี Fuse ควบคุม ใช้ไฟ 220 Volt
  • ใช้คู่กับมอเตอร์ส่าย HX 302

  นำเข้า 5,500.00 บ.

 • AOSN-101

  • อุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพ (VIDEO) 
  • ใช้ส่งสัญญาณภาพจากตัวกล้องวงจรปิด 
  • หรือแหล่งจ่ายสัญญาณภาพวิดีโอ 
  • ใช้กับสาย RG-6 

  นำเข้า 0.00 บ.

 • AOSN-401

  • ตัวสลับสัญญาณ 4 Channel
  • Input สูงสุด 4 ช่อง
  • ใช้สำหรับสลับช่องสัญญาณ

  นำเข้า 0.00 บ.

 • AOSN-306

  • ตัวควบคุมมอเตอร์ส่าย
  • ใช้ควบคุม ซ้าย-ขวา หรือ Auto
  • มี Fuse ควบคุม ใช้ไฟ 220 Volt
  • ใช้คู่กับมอเตอร์ส่าย HX 306

  นำเข้า 1,500.00 บ.

 • Fu Keyboard Speed Dome 4D

  • Joystick ควบคุมกล้อง Speed Dome
  • ตั้งค่า Protocol ได้ง่ายๆ ด้วย OSD Menu
  • มีจอ Screen LED แสดงเมนู
  • 3-Axis คอนโทรล Pan, Till และ Zoom
  • สามารถควบคุมระยะไกลถึง 1500 เมตร
  • รองรับโปรโตคอลที่หลากหลาย เช่น
  • Pelco P / D, Buad Rate : 2400, 4800, 9600
  • รองรับพอร์ต RS485
  • ใช้ไฟ 12 Volt DC

  นำเข้า 9,000.00 บ.

 • Fu Keyboard Speed Dome S1

  •  Joystick ควบคุมกล้อง Speed Dome 
  • ตั้งค่า Protocol ได้ง่ายๆ ด้วย OSD Menu
  • มีจอ Screen LED แสดงเมนู
  •  รองรับโปรโตคอลที่หลากหลาย เช่น Pelco D,Pelco P  
  • รองรับพอร์ต RS485
  •  ใช้ไฟ 12 Volt DC

  นำเข้า 0.00 บ.SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates