หมวด: Bolt Lock / Magnetic 8 สินค้า


กลอนประตู, แม่เหล็ก เรียง



 • Fu 280A

  • รองรับน้ำหนัก  280 กิโลกรัม
  • ใช้งานได้ทั้งประตูกระจก,ประตูไม้ ,ฯลฯ
  • ทำมาจากวัสดุ อลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน
  • 18(w) x 5(H) CM.

  นำเข้า 2,500.00 บ.

 • Fu 280U

  • รองรับน้ำหนัก  280 กิโลกรัม
  • ใช้งานได้ทั้งประตูกระจก,ประตูไม้ ,ฯลฯ
  • ทำมาจากวัสดุ อลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน
  • 18(w) x 5(H) CM.

  นำเข้า 1,360.00 บ.

 • Fu 280ZL

  • รองรับน้ำหนัก  280 กิโลกรัม
  • ใช้งานได้ทั้งประตูกระจก,ประตูไม้ ,ฯลฯ
  • ทำมาจากวัสดุ อลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน
  • 18(w) x 5(H) CM.

  นำเข้า 1,760.00 บ.

 • Fu 180A

  • รองรับน้ำหนัก  150 กิโลกรัม
  • ใช้งานได้ทั้งประตูกระจก,ประตูไม้ ,ฯลฯ
  • ทำมาจากวัสดุ อลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน
  • 13(w) x 4(H) CM.

  นำเข้า 2,100.00 บ.

 • Fu 180U

  • รองรับน้ำหนัก  150 กิโลกรัม
  • ใช้งานได้ทั้งประตูกระจก,ประตูไม้ ,ฯลฯ
  • ทำมาจากวัสดุ อลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน
  • 13(w) x 4(H) CM.

  นำเข้า 1,600.00 บ.

 • Fu 180ZJ

  • รองรับน้ำหนัก  150 กิโลกรัม
  • ใช้งานได้ทั้งประตูกระจก,ประตูไม้ ,ฯลฯ
  • ทำมาจากวัสดุ อลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน
  • 13(w) x 4(H) CM.

  นำเข้า 1,600.00 บ.



SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates