หมวด: NVR 32 Channel 1 สินค้า


เครื่องบันทึกกล้อง Digital 32 Channel เรียง • Fu NVR 5832-R-4KS2

  • Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
  • 4K Output
  • Max 320Mbps Incoming Bandwidth
  • Supports RAID 0/1/5/10
  • Up to 12MP Resolution for Preview and Playback
  • 2HDMI/2VGA simultaneous video output
  • 8 SATA III Ports, Up to 10 TB capacity for each HDD

  นำเข้า 49,500.00 บ.SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates