หมวด: NVR 32 Channel 1 สินค้า


เครื่องบันทึกกล้อง Digital 32 Channel เรียง • NVR 608-324KS2 32CH

  รองรับ IP Camera 32 Channal
  H.265/H.264 Compression
  รองรับกล้องความละเอียดสูงสุดที่ 12Mp
  แบนด์วิธ Record Rate 384Mbps
  สัญญาณภาพออก HDMI 4K Resolution / VGA 
  Alarm Input16, Relay Output8
  รองรับฮาร์ดดิสได้สูงสุด 8 TB (8 SATA)
  รองรับ 1 eSATA
  รองรับ HDD Mode Single, Raid 0/1/5/6/10
  Size 2U, 440mm x 451.08mm x 94.85mm
  • เครื่องบันทึก 32CH
  • รองรับ Raid 0/1/5/6/10
  • รองรับ Heat Map
  • รองรับ Fisheye Dewarping
  • รองับ Intelligent Video System(IVS)
  • รองรับ Point of Sale(POS)
  • รองรับ Smart Tracking
  • รองรับ ANR
  • รองรับ Harddisk 8 SATA
  • แบนด์วิธ 348 Mbps
  : Intel Processor
  · Max 32 IP Camera Inputs
  · Max 384Mbps Incoming Bandwidth
  : Supports RAID 0/1/5/6/10
  · Smart Tracking and Intelligent Video
  • ใช้ App gDMSS , IDMS

  นำเข้า 39,000.00 บ.SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates