หมวด: ALL IN ONE 21 สินค้า


เรียง • Fu HDTVI8008F2-S3 8CH

  การเชื่อมต่อสัญญาณ
  • รองรับกล้องได้ถึง 5 ระบบ HDTVI , HDCVI , AHD , CVBS, IP Camera
  • รองรับการบันทึกสูงสุด 4 ล้านพิกเซล ด้วยกล้อง IP 2 ช่องสัญญาณ
  รูปแบบการบันทึก
  • รองรับการบันทึกไฟล์แบบ H.265+ 
  การเก็บข้อมูล
  • รองรับ HDD สูงสุด 6TB/2 SATA

  นำเข้า 0.00 บ.

 • Fu HDTVI 8016F2-S3 16CH

  การเชื่อมต่อสัญญาณ
  • รองรับกล้องได้ถึง 5 ระบบ HDTVI , HDCVI , AHD , CVBS, IP Camera
  • รองรับการบันทึกสูงสุด 4 ล้านพิกเซล ด้วยกล้อง IP 2 ช่องสัญญาณ
  รูปแบบการบันทึก
  • รองรับการบันทึกไฟล์แบบ H.265+ 
  การเก็บข้อมูล 
  • รองรับ HDD สูงสุด 6TB/2 SATA
  การรองรับระบบ Network & Ethernet Access
  • รองรับ Lan 10/100/1000 ใน FU HDTVI 8016F2-S3 
  • ฟร็โฮสดูออนไลน์ DDNS Host People Fu และ  Support P2P QR code 
  • รองรับการดูผ่าน App People FU V.4

  นำเข้า 0.00 บ.

 • Fu MHD 9108K2-S3 8CH

  การเชื่อมต่อสัญญาณ
  • รองรับกล้องได้ถึง 5 ระบบ HDTVI , HDCVI , AHD , CVBS, IP Camera
  • รองรับการเชื่อมต่อกล้อง 6 ล้านพิกเซล ด้วยกล้อง IP 2 ช่องสัญญาณ
  • รองรับการเชื่อมต่อกล้อง 5 ล้านพิกเซล / 4 ล้านพิกเซลด้วยกล้อง HDTVI
  รูปแบบการบันทึก
  • รองรับการบันทึกไฟล์แบบ H.265+ 
  • รองรับการบันทึก 5 ล้านพิกเซล ทุกช่อง
  • เพิ่มการบันทึกได้ยาวนานขึ้น
  การส่งสัญญาณภาพ
  • รองรับการส่งสัญญาณภาพ แบบ HDMI / VGA
  • รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ  4K (3840x2160) 
  การเก็บข้อมูล และ การเล่นย้อนหลัง
  • รองรับ HDD สูงสุด 8 TB/2 SATA
  • รองรับการดูภาพย้อนหลังพร้อมกันได้ 8/16 ช่องสัญญาณ (synchronous playback)
  • รองรับระบบ Smart search for efficient playback
  • รองรับการบันทึกแบบ Cloud Storage
  ความสามารถเด่น
  • รองรับการตรวจจับในพื้นที่เฝ้าระวัง (line crossing detection) ป้องกันการบุกรุก 
   ได้ทุกช่องสัญญาณและใน  และเพิ่มอีก 2 ช่องสัญญาณในการตรวจจับแบบฉับพลันและแจ้งเตือน
  • รองรับระบบ (VCA information overlay in live view and smart playback)   สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว และ ติดตามพฤติกรรม
  • รองรับระบบ VQD(Video Quality Diagnostics)
  • รองรับการสั่งงานควบคุมPTZ 
  การรองรับระบบ Network & Ethernet Access
  • รองรับ Lan 10/100 ใน  Fu MHD 9108K2-S3
  • ฟร็โฮสดูออนไลน์ DDNS Host People Fu และ  Support P2P QR code 
  • รองรับการดูผ่าน App People FU V.4

  นำเข้า 0.00 บ.

 • Fu HDTVI 8004F1-S3-P 4CH

  การเชื่อมต่อสัญญาณ
  • รองรับกล้องได้ถึง 5 ระบบ HDTVI , HDCVI , AHD , CVBS, IP Camera
  • รองรับการเชื่อมต่อกล้อง 4 ล้านพิกเซล ด้วยกล้อง IP 1 ช่องสัญญาณใน Fu HDTVI 8004F1-S3-P
  • รองรับการเชื่อมต่อกล้อง 4 ล้านพิกเซลด้วยกล้อง HDTVI
  รูปแบบการบันทึก
  • รองรับการบันทึกไฟล์แบบ H.265+
  การเก็บข้อมูล 
  • รองรับ HDD สูงสุด 8 TB/1 SATA
  การรองรับระบบ Network & Ethernet Access
  • รองรับ Lan 10/100 ใน  Fu HDTVI 8008F1-S3-P     
  • ฟร็โฮสดูออนไลน์ DDNS Host People Fu และ Support P2P QR code 
  • รองรับการดูผ่าน App People FU V.4

  นำเข้า 0.00 บ.

 • Fu MHD 9104K1-S3 4CH

  การเชื่อมต่อสัญญาณ
  • รองรับกล้องได้ถึง 5 ระบบ HDTVI , HDCVI , AHD , CVBS, IP Camera
  • รองรับการเชื่อมต่อกล้อง 6 ล้านพิกเซล ด้วยกล้อง IP 2 ช่องสัญญาณ
  • รองรับการเชื่อมต่อกล้อง 5 ล้านพิกเซล / 4 ล้านพิกเซลด้วยกล้อง HDTVI
  รูปแบบการบันทึก
  • รองรับการบันทึกไฟล์แบบ H.265+ 
  • รองรับการบันทึก 5 ล้านพิกเซล ทุกช่อง
  • เพิ่มการบันทึกได้ยาวนานขึ้น
  การส่งสัญญาณภาพ
  • รองรับการส่งสัญญาณภาพ แบบ HDMI / VGA
  การเก็บข้อมูล และ การเล่นย้อนหลัง
  • รองรับ HDD สูงสุด 8 TB/1 SATA
  • รองรับการดูภาพย้อนหลังพร้อมกันได้ 4/8 ช่องสัญญาณ (synchronous playback)
  • รองรับระบบ Smart search for efficient playback
  • รองรับการบันทึกแบบ Cloud Storage
  ความสามารถเด่น
  • รองรับการตรวจจับในพื้นที่เฝ้าระวัง (line crossing detection) ป้องกันการบุกรุก 
   ได้ทุกช่องสัญญาณและใน  และเพิ่มอีก 2 ช่องสัญญาณในการตรวจจับแบบฉับพลันและแจ้งเตือน
  • รองรับระบบ (VCA information overlay in live view and smart playback)   สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว และ ติดตามพฤติกรรม
  • รองรับระบบ VQD(Video Quality Diagnostics)
  • รองรับการสั่งงานควบคุมPTZ 
  การรองรับระบบ Network & Ethernet Access
  • รองรับ Lan 10/100 ใน Fu MHD 9104K1-S3
  • ฟร็โฮสดูออนไลน์ DDNS Host People Fu และ  Support P2P QR code 
  • รองรับการดูผ่าน App People FU V.4

  นำเข้า 0.00 บ.

 • Fu HDTVI 8008F2-S3-P 8CH

  การเชื่อมต่อสัญญาณ
  • รองรับกล้องได้ถึง 5 ระบบ HDTVI , HDCVI , AHD , CVBS, IP Camera
   • รองรับการเชื่อมต่อกล้อง 4 ล้านพิกเซล ด้วยกล้อง IP 2 ช่องสัญญาณใน Fu HDTVI 8008F1-S3-P
  • รองรับการเชื่อมต่อกล้อง  4 ล้านพิกเซลด้วยกล้อง HDTVI
  รูปแบบการบันทึก
  • รองรับการบันทึกไฟล์แบบ H.265+ 
  การเก็บข้อมูล
  • รองรับ HDD สูงสุด 8 TB/2 SATA
  การรองรับระบบ Network & Ethernet Access
  • รองรับ Lan 10/100 ใน  Fu HDTVI 8008F1-S3-P      • ฟร็โฮสดูออนไลน์ DDNS Host People Fu และ Support P2P QR code 
  • รองรับการดูผ่าน App People FU V.4

  นำเข้า 0.00 บ.

 • Fu HDTVI 8016F2-S3-P 16CH

  การเชื่อมต่อสัญญาณ
  • รองรับกล้องได้ถึง 5 ระบบ HDTVI , HDCVI , AHD , CVBS, IP Camera
  • รองรับการเชื่อมต่อกล้อง 4 ล้านพิกเซล ด้วยกล้อง IP 2 ช่องสัญญาณใน Fu HDTVI 8016F1-S3-P
  รูปแบบการบันทึก
  • รองรับการบันทึกไฟล์แบบ H.265+ 
  • รองรับการบันทึก 4 ล้านพิกเซล ทุกช่อง
  การเก็บข้อมูล 
  • รองรับ HDD สูงสุด 8 TB/2 SATA
  การรองรับระบบ Network & Ethernet Access
  • รองรับ Lan 10/100/1000 ใน Fu HDTVI 8016F1-S3-P
  • ฟร็โฮสดูออนไลน์ DDNS Host People Fu และ Support P2P QR code 
  • รองรับการดูผ่าน App People FU V.4

  นำเข้า 0.00 บ.

 • Fu MHD 9108K1-S3 8CH

  การเชื่อมต่อสัญญาณ
  • รองรับกล้องได้ถึง 5 ระบบ HDTVI , HDCVI , AHD , CVBS, IP Camera
  • รองรับการเชื่อมต่อกล้อง 6 ล้านพิกเซล ด้วยกล้อง IP 2 ช่องสัญญาณ
  • รองรับการเชื่อมต่อกล้อง 5 ล้านพิกเซล / 4 ล้านพิกเซลด้วยกล้อง HDTVI
  รูปแบบการบันทึก
  • รองรับการบันทึกไฟล์แบบ H.265+ 
  • รองรับการบันทึก 5 ล้านพิกเซล ทุกช่อง
  • เพิ่มการบันทึกได้ยาวนานขึ้น
  การส่งสัญญาณภาพ
  • รองรับการส่งสัญญาณภาพ แบบ HDMI / VGA
  • รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ  4K (3840x2160) ใน Fu MHD 9108K1-S3
  การเก็บข้อมูล และ การเล่นย้อนหลัง
  • รองรับ HDD สูงสุด 8 TB/1 SATA
  • รองรับการดูภาพย้อนหลังพร้อมกันได้ 4/8 ช่องสัญญาณ (synchronous playback)
  • รองรับระบบ Smart search for efficient playback
  • รองรับการบันทึกแบบ Cloud Storage
  ความสามารถเด่น
  • รองรับการตรวจจับในพื้นที่เฝ้าระวัง (line crossing detection) ป้องกันการบุกรุก 
   ได้ทุกช่องสัญญาณและใน  และเพิ่มอีก 2 ช่องสัญญาณในการตรวจจับแบบฉับพลันและแจ้งเตือน
  • รองรับระบบ (VCA information overlay in live view and smart playback)   สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว และ ติดตามพฤติกรรม
  • รองรับระบบ VQD(Video Quality Diagnostics)
  • รองรับการสั่งงานควบคุมPTZ 
  การรองรับระบบ Network & Ethernet Access
  • รองรับ Lan 10/100/1000 ใน Fu MHD 9108K1-S3
  • ฟร็โฮสดูออนไลน์ DDNS Host People Fu และ  Support P2P QR code 
  • รองรับการดูผ่าน App People FU V.4

  นำเข้า 0.00 บ.

 • Fu MHD 9108 8CH

  • เครื่องบันทึกรองรับกล้องได้สูงสุด 8 กล้อง
  • รองรับการเพิ่มกล้องไอพีได้อีก 2 ช่อง
  • รองรับการบันทึกสูงสุด 3 ล้านพิกเซล
  • รองรับ HDTVI CVI AHD Analog IP
   (สอบถามเจ้าหน้าที่ ก่อนสั่งซื้อ)
  • ระบบบีบอัดข้อมูลแบบ H.264+
  • บันทึกได้จำนวนวันมากขึ้นใช้พื้นที่น้อย
  • รองรับฮาร์ดดิสได้สูงสุด 12 TB 
   (2 SATA, 6TB:1SATA)
  • Resolution Output 1920x1080P ผ่าน HDMI,VGA และ CVBS PAL 704x576
  • พอร์ต AudioIn 4 Out 1, 2 USB
  • 1 RS-485, Alarm In8 Out4
  • รองรับระบบ Dual Stream ดูผ่านมือถือ
  • รองรับ SCAN QR Code ดูผ่านมือถือ
  • รองรับ DDNS People Fu เร็ว แรง เสถียร
  • App People Fu V.3
  • Size  380mm X 320mm X 48mm

  นำเข้า 18,500.00 บ.SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates