หมวด: Accessories 6 สินค้า


Accessories เรียง • Jack DC FEMALE-H1

  • Jack DC ตัวเมีย ขนาด 2.1 Cm.
  • ใช้สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณไฟ DC ไปยังอุปกรณ์
  • มีเครื่องหมายขั้ว +/- อย่างชัดเจน
  • มีแนวการเข้าสายเป็นแบบสกรู
  • ง่ายต่อการใช้งาน

  นำเข้า 30.00 บ.

 • Jack DC MALE-H1

  • Jack DC ตัวผู้ ขนาด 2.1 Cm.
  • ใช้สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณไฟ DC ไปยังอุปกรณ์
  • มีเครื่องหมายขั้ว +/- อย่างชัดเจน
  • มีแนวการเข้าสายเป็นแบบสกรู
  • ง่ายต่อการใช้งาน

  นำเข้า 30.00 บ.

 • หัว DC

  • หัวแปลงสัญญาณ CCTV / DC ตัวเมีย
  • Power input 12V DC
  • Lenge 27cm., 20 pcs./pack  มีขั้ว บวก ลบ

  นำเข้า 32.00 บ.SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates