หมวด: HDCVR 12 สินค้า


เครื่องบันทึก HCVR (High Definition Composite Video Interface) ความละเอียดสูงระดับ High Definition Composite Video Interface เรียง • HCVR 4108HS-S3

  • เครื่องบันทึก HDCVI รองรับกล้องได้สูงสุดจำนวน 8 กล้อง 
  • ระบบ Tribrid รองรับกล้องได้ 3 ระบบ กล้อง HDCVI , Analog , IP Camera
  • ใช้สาย RG6 แบบเดิม ในการรับ-ส่งสัญญาณภาพ , เสียง , Control
  • รองรับกล้อง IP Camera ได้ 2 ช่องสัญญาณ (เพิ่มช่องสัญญาณ)
  • ระบบการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 เมนูภาษาไทย / อังกฤษ
  • บันทึกความละเอียดสูงสุด 1080N ทุกช่อง
  • Resolution Output 1920x1080P ผ่าน HDMI และ VGA 
  • พอร์ต AudioIn 1 , Out 1 , 2 USB , RS-485 , LAN 10/100 Network Interface
  • รองรับระบบ Dual Stream 
  • รองรับ SCAN QR Code ดูผ่านมือถือ
  • รองรับ DDNS People Fu เร็ว แรง เสถียร
  • รองรับฮาร์ดดิสได้สูงสุด 6 TB (1 SATA)

  นำเข้า 5,400.00 บ.

 • HCVR 4116HS-S3

  • เครื่องบันทึก HDCVI รองรับกล้องได้สูงสุดจำนวน 16 กล้อง 
  • ระบบ Tribrid รองรับกล้องได้ 3 ระบบ กล้อง HDCVI , Analog , IP Camera
  • ใช้สาย RG6 แบบเดิม ในการรับ-ส่งสัญญาณภาพ , เสียง , Control
  • รองรับกล้อง IP Camera ได้ 2 ช่องสัญญาณ (เพิ่มช่องสัญญาณ)
  • ระบบการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 เมนูภาษาไทย / อังกฤษ
  • บันทึกความละเอียดสูงสุด 1080N ทุกช่อง
  • Resolution Output 1920x1080P ผ่าน HDMI และ VGA 
  • พอร์ต AudioIn 1 , Out 1 , 2 USB , RS-485 , LAN 10/100 Network Interface
  • รองรับระบบ Dual Stream 
  • รองรับ SCAN QR Code ดูผ่านมือถือ
  • รองรับ DDNS People Fu เร็ว แรง เสถียร
  • รองรับฮาร์ดดิสได้สูงสุด 6 TB (1 SATA)

  นำเข้า 6,750.00 บ.

 • HCVR 4104HS-S3

  • เครื่องบันทึก HDCVI รองรับกล้องได้สูงสุดจำนวน 4 กล้อง 
  • ระบบ Tribrid รองรับกล้องได้ 3 ระบบ กล้อง HDCVI , Analog , IP Camera
  • ใช้สาย RG6 แบบเดิม ในการรับ-ส่งสัญญาณภาพ , เสียง , Control
  • รองรับกล้อง IP Camera ได้ 1 ช่องสัญญาณ (เพิ่มช่องสัญญาณ)
  • ระบบการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 เมนูภาษาไทย / อังกฤษ
  • บันทึกความละเอียดสูงสุด 1080N ทุกช่อง
  • Resolution Output 1920x1080P ผ่าน HDMI และ VGA 
  • พอร์ต AudioIn 1 , Out 1 , 2 USB , RS-485 , LAN 10/100 Network Interface
  • รองรับระบบ Dual Stream 
  • รองรับ SCAN QR Code ดูผ่านมือถือ
  • รองรับ DDNS People Fu เร็ว แรง เสถียร
  • รองรับฮาร์ดดิสได้สูงสุด 6 TB (1 SATA)

  นำเข้า 4,050.00 บ.

 • HCVR 5116HS-S3

  • เครื่องบันทึก HDCVI รองรับกล้องได้สูงสุดจำนวน 16 กล้อง 
  • ระบบ Tribrid รองรับกล้องได้ 3 ระบบ กล้อง HDCVI , CVBS , IP Camera
  • ใช้สาย RG6 แบบเดิม ในการรับ-ส่งสัญญาณภาพ , เสียง , Control
  • รองรับกล้อง IP Camera ได้ 8 ช่องสัญญาณ (เพิ่มช่องสัญญาณ)
  • ระบบการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 เมนูภาษาไทย / อังกฤษ
  • บันทึกความละเอียดสูงสุด 1080P ทุกช่อง
  • Resolution Output 1920x1080P ผ่าน HDMI และ VGA 
  • พอร์ต AudioIn 1 , Out 1 , 1xUSB (Front) V2.0 , 1xUSB (Back) V3.0 ,  RS-485 , LAN 10/100 Network Interface
  • รองรับระบบ Dual Stream 
  • รองรับ SCAN QR Code ดูผ่านมือถือ
  • รองรับ DDNS People Fu เร็ว แรง เสถียร
  • รองรับฮาร์ดดิสได้สูงสุด 6 TB (1 SATA)
  • Size 335x90x310 mm.

  นำเข้า 12,600.00 บ.

 • HCVR 5108HS-S3

  • เครื่องบันทึก HDCVI รองรับกล้องได้สูงสุดจำนวน 8 กล้อง 
  • ระบบ Tribrid รองรับกล้องได้ 3 ระบบ กล้อง HDCVI , CVBS , IP Camera
  • ใช้สาย RG6 แบบเดิม ในการรับ-ส่งสัญญาณภาพ , เสียง , Control
  • รองรับกล้อง IP Camera ได้ 4 ช่องสัญญาณ (เพิ่มช่องสัญญาณ)
  • ระบบการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 เมนูภาษาไทย / อังกฤษ
  • บันทึกความละเอียดสูงสุด 1080P ทุกช่อง
  • Resolution Output 1920x1080P ผ่าน HDMI และ VGA
  • พอร์ต AudioIn 1 , Out 1 , 2 USB , RS-485 , LAN 10/100 Network Interface
  • รองรับระบบ Dual Stream 
  • รองรับ SCAN QR Code ดูผ่านมือถือ
  • รองรับ DDNS People Fu เร็ว แรง เสถียร
  • รองรับฮาร์ดดิสได้สูงสุด 6 TB (1 SATA)
  • Size 335x90x310 mm.

  นำเข้า 7,950.00 บ.

 • HCVR 5432L-S2

  • เครื่องบันทึก HDCVI รองรับกล้องได้สูงสุดจำนวน 32 กล้อง 
  • ระบบ Tribrid รองรับกล้อง HDCVI , CVBS , IP Camera
  • ใช้สาย RG6 แบบเดิม ในการรับ-ส่งสัญญาณภาพ , เสียง , Control
  • Switch Mode รองรับกล้อง IP Camera ได้ทุกช่องสัญญาณ (แทนที่ช่องสัญญาณ)
  • ระบบการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 เมนูภาษาไทย / อังกฤษ
  • บันทึกความละเอียดสูงสุด 1920x1080 (1080P)
  • Resolution Output 1920x1080P ผ่าน HDMIx2 , VGA , BNC 
  • พอร์ต AudioIn 4 , Out 1 , 3 USB , RS-485 , Video Out 1 , RS-232 , E-Satax1 , LAN 10/100/1000 Gigabit Network Interface
  • รองรับระบบ Dual Stream 
  • รองรับ SCAN QR Code ดูผ่านมือถือ
  • รองรับ DDNS People Fu เร็ว แรง เสถียร
  • รองรับฮาร์ดดิสได้สูงสุด 24 TB (4 SATA)
  • Size  530mm X 500mm X 210mm

  นำเข้า 75,000.00 บ.

 • HCVR 5104HS-S3

  • เครื่องบันทึก HDCVI รองรับกล้องได้สูงสุดจำนวน 4 กล้อง 
  • ระบบ Tribrid รองรับกล้องได้ 3 ระบบ กล้อง HDCVI , CVBS , IP Camera
  • ใช้สาย RG6 แบบเดิม ในการรับ-ส่งสัญญาณภาพ , เสียง , Control
  • รองรับกล้อง IP Camera ได้ 2 ช่องสัญญาณ (เพิ่มช่องสัญญาณ)
  • ระบบการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 เมนูภาษาไทย / อังกฤษ
  • บันทึกความละเอียดสูงสุด 1080P@15fps ทุกช่อง
  • Resolution Output 1920x1080P ผ่าน HDMI และ VGA
  • พอร์ต AudioIn 1 , Out 1 , 2 USB , RS-485 , LAN 10/100 Network Interface
  • รองรับระบบ Dual Stream 
  • รองรับ SCAN QR Code ดูผ่านมือถือ
  • รองรับ DDNS People Fu เร็ว แรง เสถียร
  • รองรับฮาร์ดดิสได้สูงสุด 6 TB (1 SATA)
  • Size 335x90x310 mm.

  นำเข้า 0.00 บ.

 • HCVR 5108H-S2

  • เครื่องบันทึก HDCVI รองรับกล้องได้สูงสุดจำนวน 8 กล้อง 
  • ระบบ Tribrid รองรับกล้อง HDCVI , Analog , IP Camera
  • ใช้สาย RG6 แบบเดิม ในการรับ-ส่งสัญญาณภาพ, เสียง, Control
  • รองรับกล้อง IP Camera ได้ 2 ช่องสัญญาณ (แทนที่)
  • บันทึกความละเอียดสูงสุด 1080P
  • Resolution Output 1920x1080P ผ่าน HDMI และ VGA 
  • พอร์ต AudioIn 1, Out 1, 2  USB, RS-485, LAN 10/100 Network Interface
  • รองรับระบบ Dual Stream ดูผ่านมือถือ
  • รองรับ SCAN QR Code ดูผ่านมือถือ
  • รองรับ DDNS People Fu เร็ว แรง เสถียร
  • รองรับฮาร์ดดิสได้สูงสุด 4 TB (1 SATA)
  • Size  370mm X 310mm X 115mm

  นำเข้า 6,750.00 บ.

 • HCVR 5216A-S2

  • เครื่องบันทึก HDCVI รองรับกล้องได้สูงสุดจำนวน 16 กล้อง 
  • ระบบ Tribrid รองรับกล้อง HDCVI , Analog , IP Camera
  • ใช้สาย RG6 แบบเดิม ในการรับ-ส่งสัญญาณภาพ, เสียง, Control
  • รองรับกล้อง IP Camera ได้ 2 ช่องสัญญาณ (แทนที่)
  • บันทึกความละเอียดสูงสุด 1080P
  • Resolution Output 1920x1080P ผ่าน HDMI และ VGA 
  • พอร์ต AudioIn 4 , Out 1 , 2 USB , RS-485 , Alarm In 16 , Alarm Out 3 , LAN 10/100/1000 Gigabit Network Interface
  • รองรับระบบ Dual Stream ดูผ่านมือถือ
  • รองรับ SCAN QR Code ดูผ่านมือถือ
  • รองรับ DDNS People Fu เร็ว แรง เสถียร
  • รองรับฮาร์ดดิสได้สูงสุด 8 TB (2 SATA)
  • Size  435mm X 140mm X 360mm

  นำเข้า 24,750.00 บ.SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates