หมวด: AHD 3 สินค้า


AHD เรียง • TOD AHD 4004B 4CH

  • เครื่องบันทึก AHD Technology
  • รองรับกล้องได้สูงสุด  4  กล้อง 
  • H.264 Compression
  • เมนูภาษาไทย / อังกฤษ
  • รองรับการบันทึกกล้อง AHD ความละเอียดสูงสุดระดับ HD 720P, กล้อง Analog 960H
  • สัญญาณภาพออก VGA, HDMI 
  • รองรับฮาร์ดดิส ได้สูงสุด 4 TB (1SATA) 
  • รองรับการเชื่อมต่อแบบ 3G
  • รองรับระบบ Clound และ DDns 
  • Size 315x242x45 mm.
  • (12.4x9.5x1.8 inch)

  นำเข้า 3,840.00 บ.

 • TOD AHD 4008B 8CH

  • เครื่องบันทึก AHD Technology
  • รองรับกล้องได้สูงสุด  8  กล้อง 
  • H.264 Compression
  • เมนูภาษาไทย / อังกฤษ
  • รองรับการบันทึกกล้อง AHD ความละเอียดสูงสุดระดับ HD 720P, กล้อง Analog 960H
  • สัญญาณภาพออก VGA, HDMI 
  • รองรับฮาร์ดดิส ได้สูงสุด 4 TB (1SATA) 
  • รองรับการเชื่อมต่อแบบ 3G
  • รองรับระบบ Clound และ DDns 
  • Size 315x242x45 mm.
  • (12.4x9.5x1.8 inch)

  นำเข้า 5,400.00 บ.

 • TOD AHD 4016B 16CH

  • เครื่องบันทึก AHD Technology
  • รองรับกล้องได้สูงสุด  16  กล้อง 
  • H.264 Compression
  • เมนูภาษาไทย / อังกฤษ
  • รองรับการบันทึกกล้อง AHD ความละเอียดสูงสุดระดับ HD 720P, กล้อง Analog 960H
  • สัญญาณภาพออก VGA, HDMI 
  • รองรับฮาร์ดดิส ได้สูงสุด 4 TB (1SATA) 
  • รองรับการเชื่อมต่อแบบ 3G
  • รองรับระบบ Clound และ DDns 
  • Size 315x242x45 mm.
  • (12.4x9.5x1.8 inch)

  นำเข้า 9,450.00 บ.SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Peoplefu

Style Selector
Oregional Skin
bootstrap business templates bootstrap business templates
Bootswatch Skins (11)
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates

These are just examples and you can build your own color scheme in the backend.

Background Patterns
bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates bootstrap business templates